Latvijas pasākumu nozares kartēšana

Latvijas Pasākumu forums sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Kultūras akadēmiju un Alberta koledžu, veic kopīgu pasākumu nozares pētījumu “Latvijas pasākumu nozares kartēšana”, kura mērķis ir apzināt pasākumu nozares kopainu un mērogu Latvijā, noskaidrot aktīvo uzņēmumu un organizāciju darbības apjomu, darbības veidus, izzināt nozarē iesaistīto problēmas un aktualitātes. Pasākumu nozare Latvijā līdz šim nav pētīta, tādēļ Jūsu atsaucība ir ļoti būtiska, lai veidotu pamatotu viedokli par nozari un tās darbību.

Pētījumā aicināti piedalīties dažādu sektoru un dažādu nozaru iestādes / organizācijas / uzņēmumi (turpmāk – organizācijas), kas ir:

  1. pasākumu organizatori
  2. pasākumu norises vietas,
  3. pasākumu tehniskie nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji,
  4. mūziķi, mūziķu menedžeri / mākslinieki / mākslinieciskie kolektīvi, kas vienlaikus ir arī pasākumu organizatori.

Katra organizācija aizpilda anketu vienu reizi. Visas šajā anketā sniegtās atbildes ir konfidenciālas un netiks izpaustas trešajām pusēm. Dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Tiks sagatavots pētījuma ziņojums, lai informētu Kultūras ministriju, nozares profesionāļus, datus plānots izmantot arī studiju procesā un publikāciju sagatavošanā par pasākumu nozares situāciju Latvijā. Anketā netiek lūgts norādīt sensitīvus datus.

Iesakām anketu aizpildīt organizācijas vadītājam, jo tā reprezentēs jūsu organizāciju, tomēr atsevišķu atbilžu sniegšanai, iespējams, būs jāpiesaista grāmatvedis, personāldaļa un citi darbinieki, tāpēc anketas aizpildīšana var būt laikietilpīga. Anketa veidota tā, ka pie tās var atgriezties un turpināt pildīt, pēc nepieciešamās informācijas apkopošanas

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pasta adresi: info@kasirkas.lv

SĀKT PILDĪT ANKETU APSKATĪT JAUTĀJUMUS